Спецификация:

  • Регулатор: 8 bar.

  • Влагоотделител: 20 µm

  • Омаслител

  • Заключващ клапан

  • Максимално налягане: 15 bar.

  • Присъединителен размер: 1/2 – 3/4

  • Температура: -10⁰С до + 50⁰С

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Група:Присъед.
размер:
Дебит:Наличност:
21020523FRL 21/22200 NL/min
21030623 FRL 31/23500 NL/min
21030723FRL 33/43500 NL/min
По схема:FRL 2 FRL 3
A254301/301/306
B244.5273
C5970
D254295
W1/4 – 3/8 – 1/21/2 – 3/4 – 1”
J234274
K32.538
LM5M6
O3238.5
P38.545