Налягане:

  • Минимално налягане: – 0.99 bar.

  • Максимално налягане: 20 bar.

Температура:

  • Минимална температура: – 20⁰С

  • Максимална температура: + 80⁰С

За шлаух:

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Шлаух:Шлаух 2:LBНаличност:
57040000014 (5/32)4 (5/32)30.510.5
5704000008553311.5
5704000002643212.5
5704000003663412.5
5704000004863514.5
57040000058 (5/16)8 (5/16)3614.5
570400001110840.517.5
570400000610104217.5
5704000012121045.520.5
570400000712124720.5
570400001014144921.5
5704000013161654.524