Налягане:

  • Минимално налягане: – 0.99 bar.

  • Максимално налягане: 20 bar.

Температура:

  • Минимална температура: – 20⁰С

  • Максимална температура: + 80⁰С

За шлаух:

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Шлаух:Шлаух 2:LBНаличност:
89040000011/81/88.526
89040000031/45/32 (4)12.533
89040000041/41/412.534
89040000063/81/417.541
89040000093/81/220.547
89040000073/83/817.541
89040000081/21/220.547