Налягане:

  • Минимално налягане: – 0.99 bar.

  • Максимално налягане: 20 bar.

Температура:

  • Минимална температура: – 15⁰С

  • Максимална температура: + 190⁰С

За шлаух:

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Шлаух:ABCLCH1CH2Наличност:
70020000014M54821102
700200000241/861320103
700200000361/861323.5134
700200000461/481623.5134
700200000581/861325145
7002000006 81/481623146
7002000008101/481630.5176
7002000009103/892027.5178
7002000011123/892034208