Налягане:

  • Минимално налягане: – 0.99 bar.

  • Максимално налягане: 20 bar.

Температура:

  • Минимална температура: – 15⁰С

  • Максимална температура: + 190⁰С

За шлаух:

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Шлаух:ABLCH1CH2Наличност:
600000000141/87.519103
600000000241/41123143
600000000361/87.522.5134
6000000004 61/41124.5144
600000000581/87.525.5145
600000000681/41125146
6000000007 101/41130.5177
6000000008 103/811.528178
6000000009 123/811.533.5219
6000000010 121/214322110