Размери:

Дължина:

201

266

362

Дебелина (мм.)

4.6

4.6

4.6

Наличност: