Спецификация:

  • Редуцирвентил: 8 bar.

  • Влагоотделител: 20 µm

  • Максимално налягане: 15 bar.

  • Присъединителен размер: 1/4 ; 3/8 ; 1/2

  • Температура: -10 ⁰С до + 50⁰С

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Група:Присъед.
размер:
Дебит:Наличност:
030103231FRL 11/42200 NL/min
0301042320
авт. конденз.
FRL 13/8 2200 NL/min
030205231FRL 21/23300 NL/min
030205232
авт.конденз.
FRL 21/23300 NL/min
По схема:FRL 1FRL 2
A5162
B233270
C5767
D5768
W1/4 – 3/83/8 – 1/2
E32.539
F25.531.5
H119129.5
I47.559
MM37 x 1.5M47 x 1.5
R144158.5
QTube 8 – 6Tube 8 – 6
Z5772.5
Y79.5