Спецификация:

  • Редуцирвентил: 8 bar.

  • Влагоотделител: 20 µm

  • Омаслител

  • Максимално налягане: 15 bar.

  • Присъединителен размер: 1/4 ; 3/8 ; 1/2

  • Температура: -10 ⁰С до + 50⁰С

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Група:Присъед.
размер:
Дебит:Наличност:
100103231FRL 11/41500 NL/min
1001042321
авт. конденз.
FRL 13/8 1500 NL/min
100205231FRL 21/22700 NL/min
1002052321
авт.конденз.
FRL 21/22700 NL/min
По схема:FRL 1FRL 2
A102124
B233270
C5767
D5768
E32.539
F25.531.5
H119129.5
I47.559
J98.5121
K14553
K235.541.5
L5.55.5
P34.540
QTubo 8-6Tubo 8-6
R144158.5
W1/4 – 3/83/8 – 1/2
Y79.5
Z5772.5