Спецификация:

  • Влагоотделител: 20 µm

  • Редуцирвентил: 8 bar.

  • Омаслител

  • Заключващ клапан

  • Максимално налягане: 15 bar.

  • Присъединителен размер: 1/4 ; 3/8 ; 1/2 ; 3/4 ; 1″

  • Температура: -10 ⁰С до + 50⁰С

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Група:Присъед.
размер:
Дебит:Наличност:
11010323FRL 11/4800 NL/min
11010423 FRL 13/8 800 NL/min
11020523FRL 21/22100 NL/min
11030723 FRL 33/43500 NL/min
11030923FRL 31”3500 NL/min
По схема:FRL 1FRL 2 FRL 3
A161.5144236/236/241
B198244.5273
C455970
D158199230
W1/8 – 1/4 – 3/81/4 – 3/8 – 1/21/2 – 3/4 – 1”
J140179209
K2632.538
LM4M5M6
O263238.5
P32.538.545