Спецификация:

  • Редуцирвентил: 8 bar

  • Влагоотделител: 5 µm

  • Филтър: 0,01 µm

  • Максимално налягане: 15 bar.

  • Присъединителен размер: 1/4 ; 3/8 ; 1/2 ; 3/4 ; 1″

  • Температура: -10 ⁰С до + 50⁰С

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Група:Присъед.
размер:
Дебит:Наличност:
45010343FRL 11/4600 NL/min
45010443 FRL 13/8600 NL/min
45020343 FRL 2 1/4660 NL/min
45020443 FRL 2 3/8660 NL/min
45020543FRL 21/2660 NL/min
45030643 FRL 3 1/2910 NL/min
45030743 FRL 33/4910 NL/min
45030943FRL 31”910 NL/min
По схема:FRL 1FRL 2 FRL 3
A118.5144171/171/176
B198244.5197.5
C455970
D115144165
W1/8 – 1/4 – 3/81/4 – 3/8 – 1/21/2 – 3/4 – 1”
J97124144
K2632.538
LM4M5M6
O263238.5
P32.538.545