Пружина за регулатори:

  • MINI 

0-2 bar. ; 0-4 bar. ; 0-8 bar. ; 0-12 bar.

  • FRL 1

0-2 bar. ; 0-4 bar. ; 0-8 bar. ; 0-12 bar.

  • FRL 2

0-2 bar. ; 0-4 bar. ; 0-8 bar. ; 0-12 bar.

  • FRL 3

0-2 bar. ; 0-4 bar. ; 0-8 bar. ; 0-12 bar.

Category: