Спецификация:

  • Микро превключвател с удължено рамо и метална ролка, мигновено действие с NC+NO контакт

  • Повдигаща технология

 

Код за поръчка:

  • MFI1 – Микро превключвател с удължено рамо и метална ролка

  • MFI1ST – Клема за микро превключвател