Приложение:

 • Газообразни и сухи среди

 • Специално изпълнение за ниско налягане

Клас на точност:

 • 1,6

Пресъединителна връзка:

 • Радиални

 • Ф63 – 1/4

 • Ф100 – 1/2

Кутия:

 • Пластмаса

Чувствителен елемент:

 • Капсула
  Медна сплав

Изпълнение:

 • EN 837 – 1 

 

Таблица с налични размери! ⬇

Category:
Размер обхват MBAR:Наличности:
Ф 63 от 0 до 25
Ф 63 от 0 до 40
Ф 63 от 0 до 60
Ф 63 от 0 до 100
Ф 63 от 0 до 160
Ф 63 от 0 до 250
Ф 63 от 0 до 400
Ф 63 от 0 до 600
Ф 100 от 0 до 60
Ф 100 от 0 до 160