Описание:

  • Черен спрей, смазка тип антисийз на основа минерални масла, литиев сапун и MoS₂ с пропелант пропан/бутан

  • NSF категория H2 смазка в области, при които няма пряк контакт с храна на и около производствените съоръжения

  • Предпазва от фретинг корозия и износване

  • Предпазва компонентите по време на работа и осигурява лесно разглобяване след работа в тежки условия при температури до +450°C

  • Работен температурен диапазон: -30 °C до +450 °C

Предназначен:

  • Комбинацията от минерални пасти и MoS₂ улеснява монтажа и демонтажа на цилиндрични части, работещи в тежки условия.

Предлагани разфасовки:

  • 400 мл.