Описание:

  • Диаметрална хлабина: до 0,25 мм.

  • Необходима якост: Висока

  • Време за фиксиране: 4 мин.

  • Работен температурен диапазон: -55°C до + 150°C

Предназначен:

  • За свързването на цилиндрични фитинги, и по-специално при свързване с хлабини до 0,25 мм.

  • Продуктът се втвърдява в отсъствието на въздух между плътно прилепнали метални повърхности и предотвратява разхлабване и утечки, предизвикани от удари и вибрации.

  • Действа не само върху активни метали, но също и върху пасивни субстрати, проявяващи стабилни характеристики на втвърдяване.

  • Продуктът предлага високо температурни експлоатационни характеристики и добра поносимост към масла и минимални повърхностни замърсявания.

Предлагани разфасовки:

  • 10 мл.

  • 50 мл.