Описание:

  • Продуктът е с много нисък вискозитет

  • Време за фиксиране: 2 – 10 сек.

  • Работен температурен диапазон: -40°C до + 80°C

Предназначен:

  • За бързо лепене на пластмаса и каучук.

  • При комбинация с LOCTITE праймери за цианоакрилати, може също така да се прилага при трудно лепими пластмаси

Предлагани разфасовки:

  • 20 гр.