Техническа спецификация:

  • Уплътненията GFM 450 без азбест се използват за средни до високи натоварвания.

  • Тези уплътнения са подходящи за пари и каустични агенти в химическата и нефтохимическата промишленост.

Температурен диапазон:

  • 140 °C до 500 °C

  • За пара от 120 °C до 200 °C.

Максимално налягане:

  • 40 – 130 bar.

Предлаган цвят:

  • Черен

 

Таблица с налични размери  ⬇

Category:
Размери на клингерита:Дебелини:
1500 x 15000.5 мм.
1500 x 1500 1 мм.
1500 x 1500 2 мм.