Техническа спецификация:

  • Уплътнението GFM 390 без азбест е водоустойчиво и маслоустойчиво и се използва най-често за ниски до средни натоварвания.

  • Тези уплътнения са предназначени за ниско работно налягане, силови трансформатори, компресори, маслени картери или двигатели с вътрешно горене.

Температурен диапазон:

  • 140 °C до 350 °C

  • За пара от 120 °C до 200 °C.

Максимално налягане:

  • 40 – 130 bar.

Предлаган цвят:

  • Син

 

Таблица с налични размери  ⬇

Category:
Размери на клингерита:Дебелини:
1500 x 15000.4 мм.
1500 x 1500 0.5 мм.
1500 x 1500 0.8 мм.
1500 x 1500 1 мм.
1500 x 1500 1.5 мм.
1500 x 1500 2 мм.
1500 x 1500 2.5 мм.
1500 x 1500 3 мм.
1500 x 1500 4 мм.
1500 x 1500 5 мм.