Температура:

  • NBR -30 °C до + 100 °C

  • FKM -18 °C до+ 200 °C

 

Налични размери: ⬇

Размери:
вътрешен-външен-дебелина
Наличност:
4,5 – 7 – 1 NBR
6,7 – 10 – 1 NBR
8,7 – 14 – 1 NBR
10,37 – 15,88 – 2,03 NBR
10,7 – 16 – 1,5 NBR
12,7 – 18 – 1,5 NBR
12,7 – 19 – 1,5 NBR
12,7 – 19 – 1,5 FKM
13,74 – 20,57 – 2,00 NBR
14,7 – 22 – 1,5 NBR
16,7 – 24 – 1,5 NBR
17,28 – 23,8 – 2,00 NBR
17,28 – 23,8 – 2,03 NBR
18,7 – 26 – 1,5 NBR
20,7 – 28 – 1,5 NBR
21,54 – 26 – 3.5 NBR
21,54 – 28,58 – 2,34 NBR
22,7 – 30 – 2 NBR
24,7 – 32 – 2 NBR
27,05 – 34,93 – 2,34 NBR
30,81 – 38,10 – 2,34 NBR
33,89 – 41 – 4.2 NBR
33,89 – 42,80 – 3,25 NBR
42,93 – 52,38 – 3,25 NBR