Филтриращ елемент синтерован за:

  • MINI 

 5 µm ; 20 µm ; 50 µm

  • FRL 1

 5 µm ; 20 µm ; 50 µm

  • FRL 2

 5 µm ; 20 µm ; 50 µm

  • FRL 3

 5 µm ; 20 µm ; 50 µm

Category: