Налични кодове за поръчка: ⬇

За щекер:Стержен:Температура:
2210мм.-10 °C – +80 °C
Код за поръчка:Волтаж:Ват:Височина:Наличност:
SOL10012C400012V DC6.5 W29.5
SOL10024C400024V DC6.5 W29.5
SOL10024A800024V AC / 50-60 Hz7.5 VA29.5
SOL10110A8000110V AC / 50-60 Hz7.5 VA29.5
SOL10220A8000220V AC / 50-60 Hz7.5 VA29.5