Налични размери: ⬇

Category:
d3 (мм.) s (мм.)Наличност:
60.7
70.8
80.8
91
101
121
141
151
161
177
181.2
201.2
251.2
281.5
301.5
351.5
451.75
552
702.5
802.5