Спецификация:

  • Тя представлява паста с медни частици, която се използва за смазване и предпазване от самозаклинване на части, работещи при високи натоварвания и температури.

  • Не съдържа сапуни, силикон, олово и никел.

  • Може да се използва за смазване и защита на бавно подвижни части като врати на фурни и пещи, затварящи механизми, предпазни клапани, взривни камери, инжекционни клапани, клапани на горелки, затвори на пещи, вериги на контролни механизми, системи за непрекъснато леене, ротиращи дистрибуционни дюзи, зъбни предавки, редуктори, лагерни възли, водачи, винтови анкери, винтови съединения на сондажни тръби, гайки на роторни сондажни глави, части на инжекционни и екструдерни машини, машини в производството на каучукови изделия, миксери, регулиращи механизми на бойлери и парни турбини, изпускателни механизми и др.

Подходяща също за:

  • Агресивна корозионна индустриална среда

  • Монтаж на двигателите в железопътния и морския транспорт

  • Монтаж на подвижни части, които са директно изложени на контакт с морска вода.

Предлагани разфасовки: 500 г.

Код за поръчка: Copper Anti-Seize 

Category: