Приложение:

  • В селското стопанство

  • Строителството

  • Автомобилната индустрия

Подходящ за:

  • Маслени пари

  • Обща индустриална употреба на въздух

  • Инструменти

  • Леки химикали

  • Вода

Работно налягане:

  • 20 bar.

Температурен диапазон:

  • -25⁰С до + 130⁰С

Таблица с налични размери  ⬇

Category:
Размер:
Външен – Вътрешен
Наличност:
13 x 5
15 x 6
17 x 8
19 x 10
22 x 13
27 x 16
34 x 19
38 x 25