Налични размери: ⬇

Размери:
вътрешен-външен-дебелина
Наличност:
5 x 9 x 1 мм
6 x 10 x 1 мм
7 x 20 x 1 мм
8 x 12 x 1 мм
8 x 12 x 1,5 мм
10 x 14 x 1,5 мм
10 x 16 x 1,5 мм
11 x 15 x 1.5 мм
12 x 16 x 1.5 мм
13 x 18 x 1.5 мм
14 x 18 x 1.5 мм
14 x 20 x 1.5 мм
15 x 19 x 1.5 мм
16 x 20 x 1.5 мм
17 x 21 x 1.5 мм
18 x 22 x 1.5 мм
18 x 24 x 1.5 мм
19 x 26 x 2 мм
20 x 24 x 1.5 мм
20 x 24 x 2 мм
20 х 28 х 2 мм
21 x 26 x 1.5 мм
21 x 45 x 2 мм
22 x 26 x 1.5 мм
23 x 38 x 2 мм
24 x 38 x 2 мм
26 x 32 x 1.5 мм
27 x 31 x 1.5 мм
27 x 35 x 1.5 мм
27 x 42 x 1.5 мм
30 x 44 x 2 мм
33 x 39 x 2 мм
40 x 56 x 2 мм
50 x 56 x 2 мм