Техническа информация: ⬇

Код за поръчка:L
0034000001215
0034100001 – с метална втулка217
Температура:– 10 °C / + 80 °C
Налягане:+ 16 bar (1.6 MPa)
Дебит:330 Nl/min @ 8 bar