Присъединителен размер: 1/4

Налягане: 2 – 10 bar.

Максимална температура: + 60°C

 

Информация:Схема:Код за поръчка:Наличност:
пружина и предпазен капак
/Моностабилен/
06V 00 0 00 01
пружина, защита с-у натискане и предпазен капак
/Моностабилен/
06V 00 0 00 02
застопоряване, пружина и предпазен капак
/Бистабилен/
06V 00 0 00 03
застопоряване, пружина, предпазен капак и защита
/Бистабилен/
06V 00 0 00 04