Информация:

 

  • Дебит на 1/8: 740 NI/min

  • Дебит на 1/4: 1200 NI/min

 

  • Налягане вакуум: ÷ 10 bar

  • Температура: -10 + 60 °C

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Моностабилно пружинно връщане Код за поръчка:Присъединителен размер:Наличност:
NC01VL03NC021/8
NC 01VL03NC03 1/4
2 фиксирани положения – бистабилен Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
01VL1300021/8
01VL130003 1/4
01VL03NC02 – 01VL130002

01VL03NC03 – 01VL130003