Информация:

 

 

  • Дебит: 100 NI/min

  • Налягане: 2 ÷ 10 bar

  • Температура: -10 + 60 °C

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Схема с бутон: Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
NC02VG03NCB5M5
NO 02VG03NOB5 M5
Схема с рамо и ролка: Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
NC02VR03NCB5М5
Схема с лост: Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
NC02VU03NCB5M5
Схема със страничен вход –
с пресъединяване за преграда и бутон:
Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
NC 02VE03NCB5 M5
02VG03NCB5
02VR03NCB5
02VU03NCB5
02VE03NCB5