Информация:

 

  • Дебит на 1/8: 740 NI/min

  • Дебит на 1/4: 1200 NI/min

  • Дебит на 1/2: 5000 NI/min

 

  • Налягане моностабилно: 2 ÷ 10 bar

  • Температура: -10 + 60 °C

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Моностабилно пружинно връщане:Код за поръчка:Присъединителен размер:Наличност:
NC01VP03NC021/8
NC01VP03NC031/4
NC01VP03NC051/2
NO01VP03NO021/8
NO01VP03NO031/4
NO01VP03NO051/2
01VP03NC0201VP03NO02

01VP03NC0301VP03NO03
01VP03NC0501VP03NO05