Налични кодове за поръчка: ⬇

Температура: -15 °C + 100 °C Налягане: 10 bar.Дебит: 75 µm
Код за поръчка: AFHCH1CH2Наличност:
711000001M551681.5
7110000021/8620.5132.5
7110000031/4729154
711000004 3/8838206
711000005 1/21050258