Налични кодове за поръчка: ⬇

Температура: -10 °C + 80 °C Налягане: 12 bar.Дебит: 100 µm
Код за поръчка: AFHCHdB*Наличност:
702000001M5498
7020000021/86151374
7020000031/47181672
7020000043/88201988
702000005 1/210222490