Информация:

 

  • Дебит на 1/8: 740 NI/min

  • Дебит на 1/4: 1200 NI/min

  • Дебит на 1/2: 5000 NI/min

 

  • Налягане моностабилно: 2 ÷ 10 bar

  • Налягане бистабилно: 1 ÷ 10 bar

  • Температура: -10 + 60 °C

  • Напрежение: 24V DC – 12V DC – 24V AC – 110V AC – 220V AC

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇

Моностабилно пружинно връщане Код за поръчка:Присъединителен размер:Наличност:
CC01VS07CC02
/сред.н.з./
1/8
CC 01VS07CC03
/сред.н.з./
1/4
CC 01VS07CC05
/сред.н.з./
1/2
OC01VS07OC02
/сред.н.о./
1/8
OC 01VS07OC03
/сред.н.о./
1/4
OC 01VS07OC05
/сред.н.о./
1/2
Бистабилен Код за поръчка: Присъединителен размер: Наличност:
01VS1500021/8
01VS1500031/4
01VS1500051/2
01VS07CC02 – 01VS07OC02 – 01VS150002
01VS07CC03 – 01VS07OC03 – 01VS150003
01VS07CC05 – 01VS07OC05 – 01VS150005