Спецификация:

  • 3/2 Разпределител за 2 бобини с пневматика

  • Присъединителен размер: 1/2

  • Работно налягане: 0÷8 Bar (0÷0,80 MPa)

  • Ръчно превключване: моно-бистабилно

  • Температурен диапазон: -5°C до +50°C

 

Схеми и налични кодове за поръчка: ⬇