Налягане:

  • Минимално: 1 bar.

  • Максимално: 8 bar.

Температурен диапазон:

  • Минимален: – 20 °C

  • Максимален: + 80 °C

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Category:
Код за поръчка:Шлаух:CDEFGHILMCHCH1Наличност:
55970000026185M9x114.51548-56.5185214911
55970000038205M11x116.51755-652058171013