Налягане:

  • Минимално: 2 bar.

  • Максимално: 10 bar.

  • 100 NL/min

Температурен диапазон:

  • Минимален: – 10 °C

  • Максимален: + 60 °C

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:Размер:Функция:DNНаличност:
8872000011/8AND3