Налягане:

  • Минимално: 0 bar.

  • Максимално: 12 bar.

  • Максимално статично налягане (без пулсации): 35 bar.

Температурен диапазон:

  • Минимален: – 20 °C

  • Максимален: + 80 °C

  • С FKM пръстен: от – 10°C до 200°C

Дебит:

  • 6 bar Δ 1 – 235 NL/min

  • 6 bar Δ 0.5 – 175 NL/min

  • 6 bar * – 295 NL/min

 

Схема и налични кодове за поръчка: ⬇

Код за поръчка:ABCDCH1Наличност:
70200001M55.526109
702000021/87.5281012