Силиконовите маркучи намират широко приложение в автомобилната
индустрия – от товарни автомобили, автобуси, серийни автомобили до
състезателни коли. Най-често се срещат в радиаторните водни системи и
въздушните пътища на турбини и интеркулери.